google-site-verification=gtjKFkGjM5AXedRbxV_1EptHiTLoxBqO9HfJudWN3WA
Rozłączniki i przełączniki

Rozłączniki i przełączniki to kluczowe elementy aparatury elektrycznej, które umożliwiają włączanie, wyłączanie oraz przełączanie obwodów elektrycznych. Pełnią one istotną rolę w kontroli przepływu energii, umożliwiając bezpieczne i precyzyjne sterowanie zasilaniem różnych urządzeń i instalacji.