google-site-verification=gtjKFkGjM5AXedRbxV_1EptHiTLoxBqO9HfJudWN3WA
Styki pomocnicze

Styki pomocnicze to elementy aparatury elektrycznej, które są używane wraz ze stycznikami i wyłącznikami do realizacji różnorodnych funkcji sterowania i sygnalizacji. Stanowią one dodatkowe kontakty, które mogą być używane w obwodach pomocniczych lub do sterowania innymi urządzeniami.